The International Lawn Tennis Club of Denmark
 

Næste arrangement

    

Bestyrelsen i IC Danmark indkalder til den årlige

 

GENERALFORSAMLING

 

tirsdag d. 25. marts 2014 kl. 18:00

 

i

 

KDY's restaurant,

Tuborg Havnepark 15,

2900 Hellerup

 

Af hensyn til bestilling af fortæring og drikkevarer bedes du tilmelde dig på hp_mic@hotmail.com senest d. 18. marts 2014.

 

 

 

 

 

Skagen Designs     Haug-IT - Real partner for functional websites